Onze school maakt deel uit van de Brede School Hartje Anderlecht.  Het is een samenwerkingsverband tussen scholen en lokale verenigingen uit verschillende sectoren zoals cultuur, jeugd, sport en welzijn.
Het gemeenschappelijk doel van deze partners is de ontwikkelingskansen te optimaliseren van kinderen en jongeren die naar school gaan in onze school, GBS Veeweide,  basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido en/of wonen in het centrum van de gemeente Anderlecht. Dit project is een initiatief van Elke Roex, Schepen van Onderwijs, met de steun van Burgemeester Eric Tomas en het Schepencollege van Anderlecht, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC.

BREED LEREN

Brede School Hartje Anderlecht wil opgroeinde kinderen kansen bieden tot ‘breed leren’. Dit wil zeggen dat we binnen- en buitenschools leren trachten te linken. We zijn ervan overtuigd dat kinderen altijd en overal leren en dat leren in een echte maatschappelijke context maximale leerwinst oplevert.