CLASSDOJO

Om snel en duidelijk informatie te kunnen bezorgen aan onze ouders kozen wij voor een oudercommunicatie app, ClassDojo. Deze online toepassing zorgt ervoor dat je op een milieuvriendelijke manier op de hoogte wordt gehouden over de kalender van de school en over de klas van je kind.

Aansluiten en jouw berichten nalezen kan je heel gemakkelijk via de website van ClassDojo.

Naar ClassDojo
Stappenplan ClassDojo

Schooluren

Wat Start Einde
Betalende opvang 07u00 08u35
Start school 08u40
In de klas 08u45 10u25
Speeltijd 10u25 10u40
In de klas 10u40 12u20
Op woensdag is de school gedaan om 12u20. Er is opvang tot 18u
Middagpauze 12u20 13u30
In de klas 13u30 14u20
Speeltijd 14u20 14u30
In de klas 14u30 15u20
Einde school 15u20
Betalende opvang 15u20 18u20/18u00

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Download

Infobrochure

Je kunt de infobrochure van de school hier downloaden.

Download

Leerlingenraad

WAT IS DE LEERLINGENRAAD?

De leerlingenraad is een groep leerlingen die maandelijks vergaderen. Tijdens de vergadering wordt besproken of alles nog goed verloopt op school, in de klas, op de speelplaats,… Als er problemen worden gemeld, zoekt de leerlingenraad naar oplossingen.
Als er nieuwe ideeën worden voorgesteld, bespreekt de leerlingenraad of ze haalbaar zijn. Uit elke klas is er 1 leerling aanwezig.
In begin van elk schooljaar worden er verkiezingen gehouden.  Elke klas mag zijn eigen afgevaardigde kiezen.

WAT DOET DE LEERLINGENRAAD?

  • Maandelijks vergaderen
  • Ideeën verzamelen/bespreken uit de eigen klas
  • Problemen bespreekbaar maken
  • Meehelpen op feesten of projecten
  • MOS (milieuzorg op school) ondersteunen
  • Organiseren van tornooien, wedstrijden,…
  • Aanspreekpunt zijn voor klasgenootjes

Schoolraad GBS Dertien

“Samen school maken”

Wie?
Verkozen vertegenwoordigers van ouders, personeel, de buurt en afgevaardigden van het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan vertegenwoordigd worden door de directie van de school, schepen van onderwijs of een afgevaardigde van de dienst onderwijs.

Wat?
Info en communicatie, advies- en overlegbevoegdheid, …

Waar?
Op school.

Wanneer?
3 keer per jaar op uitnodiging.

De verkozen leden van de schoolraad spreken uit naam van een grote groep ouders.

Het beleid van de school wordt gemaakt door iedere betrokkene.