Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel

J

ouw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel? Meld jouw kind aan => exacte data volgt.

    Bij de aanmelding moet je de volgende gegevens invullen:

  • Gegevens van het kind: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres, leerjaar.
  • Gegevens over jezelf: contactgegevens, eventueel werkadres.
  • De scholen van jouw keuze.
  • Behoor je tot een voorrangsgroep? Beantwoord de vragen over de voorrang en verzamel de nodige documenten.
MEER INFO

Afspraken schoolbezoek :

Neem gerust contact op via mail om een afspraak te maken om onze school te bezoeken!

gbsdertien@anderlecht.brussels

Contact