Het traject levert concrete milieu- en financiële winst op, zowel voor de school als voor de gemeente. Van de gemeente wordt betrokkenheid en logistieke ondersteuning gevraagd.

Doelstellingen van het klimaattraject:

  • Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.
  • Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te  moedigen en te inspireren.
  • De CO2-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden.
  • Educatieve, milieu- en financiële winst.