Zorgvisie

Het uitgangspunt van ons zorgbeleid is dat alle leerlingen recht hebben op goed onderwijs en kunnen functioneren in een veilige en zorgzame leeromgeving. Onze werking is opgebouwd vanuit het zorgcontinuüm. Dat is een opeenvolging van fasen in de organisatie van de onderwijsomgeving: brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en individueel aangepast curriculum.

In onze lagere school kozen we ervoor om te werken een sterke basis. Daarom hebben we in het eerste en het tweede leerjaar twee kleinere groepen gemaakt met telkens een klasleerkracht. Twee leerkrachten voor het eerste leerjaar en twee leerkrachten voor het tweede leerjaar.

Zorgleerkrachten

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator helpt leerkrachten om leerproblemen bij leerlingen op te sporen, stippelt trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met ouders, ondersteuningsnetwerk, CLB en eventueel andere externe partners. De zorgcoördinator is tevens in onze school de vertrouwenspersoon voor onze kinderen.

Zorgondersteuners

Onze zorgondersteuners geven extra ondersteuning in al onze klassen volgens de noden van de kinderen. Zij coachen de leerkrachten en ontwikkelen aangepaste materialen. Onze zorgondersteuners denken in teamverband na over de op maatgerichte trajecten voor de kinderen.

Zorgcoördinator basisschool

-Juf Febe-

Zorgondersteuners kleuterschool

- Juf Truus -
- Juf An -
- Juf Karen -

Zorgondersteuners lagere school

- Juf Wendy -
- Juf Febe -

CLB =  Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben:

  • Ze leren en studeren gemakkelijker.
  • Ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben.
  • Ze ontdekken hun talenten.

Sinds 1 februari 2016 is CLBch@t bereikbaar.

Leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs kunnen vanaf dan online bij een CLB-medewerker terecht. CLBch@t werkt op anonieme basis.

De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u. Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

Technologiestraat 1

www.clbnbrussel.be

02 482 05 72

- CLB -

De chat is open op maandag,

dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u.

Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

- Clb Chat -